พวงหรีดดิจิทัล คืออะไร

พวงหรีดดิจิทัลเกิดขึ้นด้วยแนวคิด
รักษ์โลก โดดเด่น ไม่เป็นขยะ ไม่เป็นภาระวัด

จุดเริ่มต้นจากปัญหาที่พบคือ พวงหรีดดอกไม้แบบเดิมนั้นก่อให้เกิดภาระกับทางวัด ที่เมื่อเสร็จงานแล้วทางวัดก็ต้องนำไปรวบรวมไว้ที่จุดทิ้งขยะ ระหว่างที่รอรถขยะมาจัดเก็บ พวงหรีดเหล่านั้นก็จะมีปัญหาเรื่องกลิ่นตามมาอีกด้วย

อีกทั้งพวงหรีดเปรียบเสมือนกับตัวแทนของแขกผู้มาร่วมงานเพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่ครอบครัวของผู้ล่วงลับ แต่ทำไมถึงเป็นได้แค่ดอกไม้กลมๆและเขียนข้อความได้แค่กระดาษแถบเดียว

พวงหรีดดิจิทัล เป็นได้มากกว่าพวงหรีดทั่วไป สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหา 2เรื่องหลักที่กล่าวมาได้

 

พวงหรีดดิจิทัลสามารถแสดงรูปภาพ , โลโก้องค์กร , ข้อความแสดงความอาลัย และอื่นๆ ได้หลากหลายรูปแบบตามที่ผู้ส่งต้องการ และเมื่อเสร็จงานแล้วก็จะมีทีมขนส่งมารับพวงหรีดดิจิทัลกลับ สินค้าของเราไม่เป็นภาระกับทางวัดและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะใดๆแน่นอน

ลักษณะการใช้งาน จะแบ่งเป็น 2ลักษณะคือ

ฝั่งเจ้าภาพ

  • ใส่รูปภาพผู้ล่วงลับ
  • ประวัติ
  • ภาพความประทับใจ
  • คำอาลัยของคนในครอบครัว

ฝั่งผู้ร่วมแสดงความอาลัย

  • ใส่ชื่อ
  • โลโก้บริษัท
  • คติธรรม
  • หรือ อื่นๆ ตามที่ผู้ส่งต้องการ สามารถแจ้งเข้ามาได้เลย

13 มกราคม 2564

ผู้ชม 613 ครั้ง