สถานการณ์ปัจจุบันปี 2021 ในประเทศไทย

สถานการณ์ปัจจุบันปี 2021 ในประเทศไทย

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันปี 2021ในประเทศไทยนอกจากโรคระบาด COVID-19 ที่เป็นปัญหากันอยู่นั้น ยังมีภาวะฝุ่น pm2.5 ที่เป็นปัญหาเรื้อรังและเป็นสิ่งที่คนไทยยังต้องคอยป้องกันอยู่อีกด้วย

ถ้ากล่าวถึงภาวะฝุ่น pm2.5แล้ว สาเหตุหลักเกิดขึ้นมาจากการเผาต่างๆ ได้แก่

  • โรงงานอุตสาหกรรม
  • ภาคการขนส่ง
  • เผาขยะ
  • เผาป่า
  • อื่นๆ เช่น งานก่อสร้าง , ควันธูป , ควันบุหรี่ ฯลฯ

จะขอขยายความเรื่องเผาขยะให้ทราบกันต่อนะครับ ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี 2561 ระบุไว้ว่า อัตราเฉลี่ยคนไทย 1คน สร้างขยะคนละ 1.15 กิโลกรัมต่อวัน แนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าดูจากข้อมูลปีที่ผ่านมา ถ้าลองคูณจำนวนประชากรไทย 67ล้านคน ก็จะมีขยะประมาณ 77ล้านกิโลกรัมต่อวัน!!

คราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่า วิธีการกำจัดขยะหลักๆมีอยู่ 2วิธีด้วยกันคือ
1. การฝังกลบลงดิน
2. การเผาทำลาย

คิดง่ายๆ เราต้องเตรียมพื้นที่เท่าไรถึงจะเพียงพอในการฝังกลบลงดิน ถ้าปริมาณขยะทุกวันมีจำนวนมหาศาลขนาดนี้
ทางเลือกอีกทางนึงที่สะดวกกว่านั่นก็คือ “การเผาทำลาย” ครับ เพราะหลังจากเผาแล้วกากขี้เถ้าที่เหลือหลังจากเผาไปก็จะเหลือปริมาณน้อยมากๆหรือแทบไม่เหลือเลย กลายเป็นควันไปหมด ทำให้ไม่เปลืองเนื้อที่ด้วย
แต่ เมื่อเผาไปแล้วก็จะหลายเป็นควัน แล้วก็กลายมาเป็นฝุ่น pm2.5 นั่นเอง...

aaaa

 

 

18 มกราคม 2564

ผู้ชม 301 ครั้ง